Poniżej znajdują się karty sprawności na luty do wykorzystania przez harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

Możesz pobrać niniejszy materiał, korzystając z przycisku poniżej. Pamiętaj, aby podczas wykorzystywania materiału zachować informację o jego autorze!

Młody strateg      Domowniczka/Domownik

 

Strateg      Gospodyni/Gospodarz

 

Trzy kości    Pani domu/Pan domu